Een complete software oplossing voor registratie en onderhoud

De software bestaat uit een webadmin voor het beheer en rapportages en een app voor de registratie en het onderhoud. De app werkt offline en op de achtergrond worden de gegevens met de admin gesynchroniseerd. Alles wat de gebruiker in de telefoon ziet, is ook in de admin zichtbaar.

Het gebruik van de admin en app betaalt de gebruiker door de aanschaf van qr-code stickers inclusief credits. De credits worden gebruikt voor het downloaden van rapportages en bouwtekeningen die van het gebruikersaccount afgeschreven. In de admin en vanuit de (Android) app kunnen PDF logboeken en bouwtekeningen worden gedownload. Mochten er onvoldoende credits beschikbaar zijn, dan kunnen deze via de admin of app worden aangeschaft. Deze zijn direct beschikbaar voor gebruik. Stickers moeten eerst worden gekoppeld aan de software door vanuit de app een qr-code te scannen of door in de admin de activatiecode in te voeren. 

Functies Admin

 • Dashboard met meldingen
 • Onbeperkt projecten toevoegen
 • Overzicht projecten actief en inactief
 • Overzicht doorvoeringen en bekijken
 • App toegang gebruikers
 • Bouwtekeningen toevoegen/vervangen
 • Excel bestanden downloaden calculatie
 • Producten voor de app wijzigen/toevoegen
 • Kleuren markers type doorvoeringen
 • Type doorvoeringen wijzigen/toevoegen
 • PDF logboeken downloaden
 • Bouwtekeningen downloaden
 • Rapportages vooropnames downloaden
 • Status doorvoeringen bekijken
 • Bedrijfslogo + gegevens PDF rapportage
 • App velden aan of uit zetten voor invoer
 • Bestellen stickers en credits

Bovenstaand het voorbeeld van de pagina “Doorvoersoorten”. Deze worden zichtbaar in de app bij de keuzelijst type Doorvoer. De kleur van de marker op de bouwtekening in de app en in de PDF kunt u hier bepalen. In de marker verschijnen de laatste nummers van de qr-code. Bij de keuze van een donkere kleur voor de marker wordt het nummer wit en bij een licht kleur wordt deze zwart.
De volgorde voor de selectie in de app kan worden gewijzigd door de doorvoersoort met de muis vast te houden en te slepen naar de juiste positie in de weergavelijst. 

admin screens

App voor Android en iOS (in ontwikkeling)

De app is geschikt voor zowel telefoons als gebruik op tablets. Voorkeur gaat uit naar gebruik op de telefoon omdat deze is voorzien van een flitsfunctie om goede foto’s te kunnen maken. 

Na het inloggen komt u op het hoofdscherm van de app waar een overzicht van de actieve projecten wordt getoond. Na de keuze van het project komt u in het overzicht van de werklocaties die aan het project zijn gekoppeld. Tevens wordt hier de lijst getoond met alle geregistreerde qr-codes en vooropnames. Op de bouwtekening worden de markers met de vooraf ingestelde kleuren getoond en de laatste drie cijfers van de qr-code. Vooropnames worden weergegeven met de letters VO en zonder nummer. 

Het toevoegen van een registratie werkt eenvoudig door in te zoomen op de tekening en op de positie 1 seconde de vinger vast te houden. Het keuze scherm vraagt om een nieuwe of bestaande qr-code toe te voegen. Bij de keuze voor een nieuwe qr-code wordt de sticker gescand, de velden ingevoerd en kunnen foto’s worden toegevoegd. In de app is het mogelijk om een marker te verwijderen en opnieuw te plaatsen of om de volledige registratie te verwijderen uit het project. De producten en type doorvoeringen die vooraf in de admin zijn aangemaakt, worden in de selectievelden van de app getoond. De velden voor de afmetingen, tekstinvoer positie of toestaan dat er zonder bouwtekening kan worden geregistreerd worden in de admin beheert.

In de app voor Android is de functie beschikbaar om het PDF logboek van de werklocatie en/of de bouwtekening met markers te downloaden. 

Functies App

 • QR-code registreren zonder bouwtekening
 • QR-code registeren op bouwtekening
 • Plaatsen van 3 foto’s per doorvoering
 • Vooropnames maken met foto
 • Aangepaste invoervelden voor producten
 • Eigen soorten doorvoeringen in de app
 • Afmetingen sparingen en doorvoer
 • Aantal doorvoeringen op qr-code
 • Selectie meerdere producten
 • Tekstveld voor opmerkingen
 • Schaal 1:25.000 tot 1:200.000 
 • Markers verwijderen en opnieuw plaatsen
 • Verwijderen van registraties uit de lijst
 • Aanpassen van registraties
 • Downloaden logboek PDF (Android)
 • Downloaden bouwtekening (Android)